Onze doorontwikkelde werkwijze

Beter instaat zijn de leerdoelen te behalen en te voorzien in de trainingsbehoefte.

Onze werkwijze

The Vossius Wheel of Continuous Learning hebben wij in de afgelopen jaren ontwikkeld en heeft zich in de praktijk bewezen waardoor wij beter instaat zijn de leerdoelen te behalen en te voorzien in de trainingsbehoefte. Hieronder een korte toelichting op de 9 stappen van het Vossius Wheel of Continuous Learning:

1. Behoefte

Eerst brengen we de behoefte in kaart. Waar wil de professional zich in verbeteren of veranderen.

2. Skill & Will

We checken de ontwikkelbereidheid van het individu en/of het team en vanaf welk niveau de trainingsbehoefte moet beginnen. Als input voor deze beoordeling kijken we naar de competenties, functieprofielen en succesfactoren.

3. Leerdoelen

We formuleren de leerdoelen, waarmee we richting geven aan de inhoud en de benadering van de stof.

4. Vorm

Wat wordt de vorm van de training? We bieden een combinatie van live-sessies, opgenomen trainingsvideo’s, microlearning, praktijkopdrachten én coaching.

5. Training

We gaan aan de slag. Onze trainers wisselen theorie af met praktijkoefeningen, onder begeleiding van een praktijkcoach.

6. Praktijk

Het geleerde pas je toe in de praktijk.

7. Coaching

Coaching kunnen we inzetten de leercurve te versnellen of een  barrière te helpen doorbreken.

8. Community

Maak je gebruik van onze community, dan kun je vragen stellen aan de trainers en in contact zijn met medecursisten. Zowel tijdens de training als erna.

9. Evaluatie

Op basis van de leerdoelen en uitgangspunten evalueren we de training continu. En daar waar nodig, sturen we bij.

“Na het volgen van de Vossius Academy hebben onze medewerkers zichtbaar de stap naar meer pro-actief handelen en eigenaarschap weten te maken. Echt een waardevolle boost voor de professionaliteit.”

Leo Verbrugge
Financieel directeur Curamare