Stakeholder management

Het managen van de verwachtingen van alle individuen, afdelingen of groepen.

De training

Stakeholdermanagement richt zich op het managen van de verwachtingen van alle individuen, afdelingen of groepen, die betrokken zijn bij een project of organisatie. Tijdens deze training leer je  om je omgeving helder in kaart te brengen, daar waarde aan toe te kennen en een strategie neer te zetten om met die omgeving om te gaan.

Wat heb je geleerd na het volgen van de training?

  • Je weet wat een stakeholder is.
  • Je bent je bewust van het feit dat je zelf ook een stakeholder bent.
  • Je weet waarom een individu of groep een stakeholder is.
  • Je bent in staat om voor de eigen organisatie de formele en informele structuur in kaart te brengen.
  • Je weet hoe je een integrale stakeholderanalyse  kunt maken.
  • Je bent in staat om onderscheid te maken tussen verschillende typen stakeholders.
  • Je kunt verschillende stakeholders plotten in hun houding ten aanzien van de organisatie of het project.
  • Je bent in staat om over de as van belang versus invloed de stakeholders in te schatten.
  • Je kunt van de verschillende onderkende stakeholders de onderlinge relatie in kaart brengen en waarde koppelen aan die relaties.
  • Je bent in staat om voor de verschillende stakeholders of stakeholdergroepen in kaart te brengen wat een passende grondhouding is ten aanzien van communicatie met ze.

Meer informatie over deze training