Project management

Het beheersen van projecten.

De training

Projectmanagement draait om het beheersen van projecten. En daar zijn verschillende methodes voor, met ieder zijn eigen uitgangspunten en werkvormen. Tijdens deze training gaan we in op de achtergrond van de verschillende methodes. Omdat geen van de methodes bestempeld kan worden als de beste, geven we je vooral overwegingen mee om voor je eigen situatie voor een bepaalde methode te kiezen.

Wat heb je geleerd na het volgen van de training?

 • Je kent het onderscheid tussen projectdoelen en projectresultaten.
 • Je hebt kennis van de verschillende methodes in projectmanagement.
 • Je kent de authentieke kenmerken van de verschillende methodes.
 • Je kunt beoordelen welke methode je voor welk type project je het beste kunt gebruiken.  .
 • Je bent in staat om verschillende onderdelen van de methodes met elkaar te combineren.
 • Je kent de verschillende projectrollen die bij de verschillende methodes horen.
 • Je bent in staat om een projectorganisatie neer te zetten en dit te plotten op de eigen organisatie.
 • Je kent de verschillende rollen van de stuurgroep en het onderscheid tussen die rollen. Je weet wat je als projectmanager kunt verwachten bij die rolinvulling.
 • Je weet wat de scope van een project is en kunt hier invulling aan geven voor een zelfgekozen project.
 • Je hebt  kennis van de duivelsdriehoek van projectmanagement, kent de verschillende aspecten ervan en kunt een strategie formuleren om hier sturing aan te geven.
 • Je bent in staat om over de as van geld, organisatie, kwaliteit, informatie en tijd een plan van aanpak voor een project te formuleren.
 • Je bent in staat om voor een eigen gekozen project een breakdown te maken van deliverables.
 • Je weet wat een businesscase is en kent de verschillende onderdelen die daarin beschreven moeten worden.
 • Je weet wat projectrisico’s zijn. Je kunt deze beschrijven en er mitigerende maatregelen voor formuleren.
 • Je weet wat projectafhankelijkheden zijn en kunt deze benoemen.

Meer informatie over deze training