Trainingen professionele vaardigheden

In dienstverlenende beroepen zijn professionele vaardigheden essentieel voor een organisatie. Medewerkers met vaardigheden op een hoog niveau voegen structureel waarde toe voor klanten en daarmee voor uw organisatie.

De training

Vossius Academy biedt trainingen die professionals effectiever laten communiceren en samenwerken met andere collega’s. Wij maken die professionals bewust van hoe ze het nu doen en wat ze kunnen verbeteren.

Het inzetten van professionele competenties werkt pas écht als je het op je eigen manier in de praktijk brengt. Als je je eigen stijl ontdekt, ontwikkelt en in de praktijk brengt, kom je geloofwaardig over. Doe je dat niet, dan kopieer je het gedrag van anderen of volg je alleen de theorie. Het is dus belangrijk om zelf vaardigheden aan te leren.  In deze serie trainingen wordt u zich bewust van uw vaardigheden en ontwikkelt u ze door naar competenties. De volgende onderdelen komen aan bod:

Communicatie – 3 dagdelen – 12 uur

De training over communicatie zorgt ervoor dat professionals zich bewuster zijn van hun manier van communiceren en welke mogelijkheden ze hebben om communicatie effectiever in te zetten om hun doelen te bereiken.

In 3 dagdelen van 4 uur behandelen we alle onderwerpen die in het gebouw zijn opgenomen:

  • Het onderdeel ‘communicatie deel 1’ maakt de deelnemer bewust van de grondbeginselen van communicatie. We gaan in op de belangen van verbale communicatie en non-verbale communicatie. En op hoe deze twee vormen van communicatie zich tot elkaar verhouden. U maakt kennis met actief luisteren en welke voordelen daar in de communicatie mee te behalen zijn. De theorie wisselen we af met praktische oefeningen omtrent gespreksvoering.
  • We diepen in het onderdeel ‘communicatie deel 2’ de vaardigheid van actief luisteren verder uit. Allereerst bespreken we een aantal theoretische modellen omtrent gelaagdheid in communicatie. Verder dagen wij u uit om uw communicatieve skills effectief in te zetten in de gespreksvoering.
  • In het onderdeel ‘communicatie deel 3’ gaan we in op het belang en de toepassing van metacommunicatie. Hoe herkennen we deze metacommunicatie en hoe kunnen we hiermee onze gespreksvoering efficiënter maken? Ook bespreken we het onderdeel feedback. Hoe geven we feedback en wat is het belang daarvan in professionele communicatie?

Stakeholder management – 1 dagdeel – 4 uur

De training ‘Stakeholdermanagement’ maakt de deelnemer bewust van zijn of haar professionele relaties.

Deelnemers krijgen handvatten aangereikt om stakeholders te herkennen, in te schatten hoe belangrijk deze stakeholders voor ze zijn en te achterhalen welke belangen de stakeholders hebben. Daarnaast gaan we in op hoe je verschillende groepen stakeholders betrekt bij je project en hoe je ze informeert.

Na de training zijn de deelnemers in staat om de relatie met stakeholders effectief te onderhouden en te beïnvloeden.

Project management – 2 dagdelen – 8 uur

In de training ‘Projectmanagement’ leren deelnemers de ins en outs van projectmanagement. Wat is überhaupt een project en wat is een geschikte methode om een project aan te pakken? Agile of de traditionele watervalmethode?

Deelnemers raken bekend met de specifieke kenmerken van iedere aanpak. We gaan in op het goed plannen van een project, het formuleren van randvoorwaarden en risicomanagement. Uiteraard komt ook hier stakeholdermanagement om de hoek kijken. Hoe richt je een goede projectorganisatie in en welke vertegenwoordigers zitten er in een goede projectorganisatie? Hoe vaak spreken we de opdrachtgever en wat is dan de agenda?

Het resultaat van de training? Dat men zich bewust is van de eigen positie in de projectorganisatie en daar naar weet te handelen.

Time management – 2 dagdelen – 8 uur

Effectief timemanagement heeft met ons gedrag te maken. Timemanagement gaat over inschatten, tijd indelen en bijsturen daar waar nodig. In deze training gaan we in op het objectief beoordelen van de tijd die we nodig hebben om de verwachte kwaliteit te leveren.

Bij timemanagement is het van belang om af te bakenen waar je verantwoordelijkheden liggen en waar niet. Wanneer stem je toe om iets te doen en wanneer niet? Hier ga je over in gesprek met opdrachtgevers, klanten en leidinggevenden.

We geven praktische tips om te organiseren en te managen. Van het effectief bereikbaar zijn (dus niet altijd) tot aan het omgaan met e-mails. We analyseren gewoontes en laten u de mogelijkheden zien om in control te zijn én te blijven.

Effectief timemanagement ontstaat wanneer u uw werk, de opdrachtgevers, de leidinggevende én uzelf serieus neemt.

De balans kunnen vinden en daarop kunnen anticiperen, dat is wat de deelnemer na deze training meeneemt aan bagage.

Professioneel escaleren – 1 dagdeel – 4 uur

In de training ‘Professioneel escaleren’ leert de deelnemer hoe hij of zij vanuit zijn of haar zakelijke verantwoordelijkheid confrontaties niet uit de weg gaat en doelgericht blijft zonder dat de relatie daaronder lijdt.

Het aangaan van de confrontatie met je professionele omgeving wordt doorgaans als lastig ervaren. We zijn geneigd om die confrontatie uit de weg te gaan terwijl dat onze professionele doelen of positie juist kan schaden. Er zijn nu eenmaal afspraken gemaakt over randvoorwaarden of de inzet van anderen in je project of afdeling. Zodra daarvan wordt afgeweken en het je aan invloed ontbreekt om dit te kunnen herstellen, doe je er juist verstandig aan om mét elkaar het hogere niveau op te zoeken en een beslissing te forceren.

Deelnemers leren objectief te zijn en het professionele doel in het vizier te houden. We gaan in op de communicatie die past bij de organisatie. Welke afspraken maakt u met uw leidinggevende of opdrachtgever? Wanneer en hoe escaleert u?

Omgaan met weerstand – 1 dagdeel – 4 uur

Weerstand is van alle tijden en komt bij iedereen voor, in alle organisaties.

Weerstand wordt opgeroepen bij situaties die niet in lijn zijn met onze eigen normen en waarden. Of bijvoorbeeld bij situaties waar we geen invloed op hebben, zoals veranderingen in de organisatie.

Slecht management of een gebrekkige communicatie zijn vaak de oorzaak van het ontstaan van weerstand. En ook als er mensen onterecht buitengesloten worden is de kans op weerstand groot.

In deze training gaan we in op alle facetten van weerstand. U gaat uw eigen weerstand herkennen en onderzoeken en u leert om de weerstand bij anderen te ontdekken. Wat zijn voedingsbodems voor het hebben van weerstand en hoe ga je, zowel als medewerker als manager, om met weerstand?

Denkt u dat uw investering in aandacht en communicatie u niets oplevert? Na de training beseft u dat u er juist tijdwinst mee boekt.

Organisatie sensitiviteit – 2 dagdelen – 8 uur

Heeft u andere trainingen voor professionele vaardigheden bij ons gevolgd, dan komt in de training ‘Organisatiesensitiviteit’ alles voor u samen. Met u als centraal middelpunt.

U kijkt in deze training verder naar uzelf en naar de mensen met wie u te maken heeft. Welke type mens bent u en hoe handelt en communiceert u het liefste? Communiceert u direct of indirect en bent u extravert of introvert? Staat u graag op de voorgrond of juist niet en bent u van de inhoud of meer van de relatie?

U krijgt relevante inzichten over uzelf in relatie tot uw omgeving. Bovendien leert u welke types uw grootste opponenten in de organisatie zijn en wat hún voorkeuren zijn met betrekking tot handelen en communiceren. Met die wetenschap gaat u veel effectiever om met situaties en individuen. U kunt na de training organisatiesensitief handelen.

Leren positioneren – 2 dagdelen – 8 uur

In elke interactie met een ander nemen we een positie in ten opzichte van die ander. In een paar seconden schatten we in waar iemand ten opzichte van onszelf staat. Daarna gedragen we ons op basis van die inschatting. Dit gebeurt vaak volledig onbewust.

En de ander doet precies hetzelfde. Hoe jij je gedraagt bepaalt automatisch hoe de ander zich ten opzichte van jou zal opstellen. Als je onderdanig overkomt, is het voor de ander veel makkelijker om de ‘hoge’ positie in te nemen. En visa versa.

In deze training gaan we aan de slag met het herkennen van ‘hoog’ en ‘laag’ gedrag. Vervolgens gaan we oefenen om dit gedrag zelf ook uit te voeren. Zelfs als het ongemakkelijk of onnatuurlijk voelt dagen we je uit om op speelse wijze ontdekken wat je allemaal in je gedrag anders zou kunnen doen.

De training is zeer praktisch, dat betekent: veel oefeningen in spelvorm en direct feedback op hoe je overkomt. Als we de theorie bespreken doen we dat samen en gaan we direct op zoek naar de koppeling met jouw praktijk. De training is ontwikkeld op basis van oefeningen die ook bij theateropleidingen worden toegepast. Dit zorgt voor een unieke invalshoek.

Om uw vaardigheden maximaal te ontwikkelen, raden wij u het hele pakket aan. Kiest u liever één of meerdere van deze trainingen, dan kunt u deze ook los volgen. En ook een training op maat behoort tot de mogelijkheden bij Vossius Academy. Wat het ook wordt, wij zorgen er in ieder geval voor dat u een kwalitatief hoogwaardige training volgt.

Meer informatie over deze training