Omgaan met weerstand

Hoe je op een positieve manier met weerstand omgaat.

De training

Werken in een professionele omgeving vraagt om professioneel gedrag. Hoe professioneel jij je gedraagt, hangt voor een groot deel af van hoe je met weerstand omgaat. Weerstand is er in verschillende vormen en kan verschillende oorzaken hebben. Tijdens de training leer je wat weerstand is, hoe je weerstand zowel bij jezelf als bij anderen herkent, en hoe je er op een positieve manier mee omgaat.

Wat heb je geleerd na het volgen van de training?

 • Je (her)kent je eigen weerstand.
 • Je weet wanneer en in welke situaties je eigen weerstand ontstaat. Verder kun je de oorzaak van je weerstand goed formuleren.
 • Je bent bekend met de verschillende gelaagdheden ten aanzien van de cirkel van invloed.
 • Je kunt de verschillende oorzaken van weerstand benoemen en ze ook plaatsen binnen de eigen werkomgeving.
 • Je bent je ervan bewust dat weerstand een uitingsvorm is van een onderliggende emotie.
 • Je bent in staat om een analyse te maken van onderliggende emoties die bij weerstand een rol spelen.
 • Je begrijpt de invloed van verandering op weerstand.
 • Je kunt een persoonlijke strategie formuleren voor hoe je met je eigen weerstand omgaat.
 • Je kunt een persoonlijke strategie formuleren voor hoe je met weerstand in de professionele omgeving omgaat.
 • Je bent in staat om de culturele aspecten van de eigen organisatie te benoemen en deze te koppelen aan het ontstaan van weerstand.
 • Je kunt je eigen invloedssfeer beschrijven ten aanzien van de eigen weerstand en die van de ander.
 • Je bent bekend met de curve van verandering en kunt op basis van persoonlijke casuïstiek jezelf en anderen op die curve plaatsen.

Meer informatie over deze training