Escaleren

Emotionele reacties maken escalaties vaak moeilijk of spannend. Tijdens de training leer je dat dat ook anders kan.

De training

Escaleren houdt in dat je hulp inschakelt op een hoger niveau binnen de organisatie als je vastloopt in een conflictsituatie. Omdat je door te escaleren iets positiefs wilt bereiken, benaderen we bij deze training een escalatie als een project of werksituatie en niet als een calamiteit of noodsituatie.

Emotionele reacties maken escalaties vaak moeilijk of spannend. Tijdens de training leer je dat dat ook anders kan.

Wat heb je geleerd na het volgen van de training?

 • Je weet wat een professionele escalatie is.
 • Je kent het verschil tussen ruziemaken en escaleren.
 • Je bent in staat om de top 5 van je eigen doelstellingen te formuleren.
 • Je kunt formuleren wat je nodig hebt om je eigen doelen te realiseren.
 • Je kent je eigen invloedssfeer ten aanzien van het behalen van je doelen.
 • Je kunt externe factoren benoemen die je doelen in de weg kunnen staan.
 • Je weet te formuleren hoe de hiërarchische structuur van de eigen organisatie in elkaar zit.
 • Je kunt objectief formuleren welke acties er nodig zijn om je doelen te behalen.
 • Je bent in staat om je eigen uitdagingen bij een escalatie te beschrijven.
 • Je bent je bewust van de belangen van anderen bij het en door jou gestelde doel. Bovendien kun je inschatten welke reacties jouw doel bij anderen oproept.
 • Je kent de mogelijke stappen die je moet nemen bij het escaleren en je kunt daar op eigen wijze invulling aan geven.

Meer informatie over deze training