DBC

Leer DBC kennen, begrijpen en implementeren.

Basis

Bij de basistraining gaan we uitvoerig in op de inhoudelijke aspecten van DBC’s, de opbouw van de DBC’s en de registratie ervan. Je leert  de theorie en komt alles te weten over de beeldvorming omtrent beleid van zorgregistratie. Verder doorlopen we samen de stappen die nodig zijn voor de juiste toepassing van het DBC-systeem in het ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS).

Wat heb je geleerd na het volgen van de training?

 • Je weet hoe de huidige DBC-systematiek tot stand komt en kent de theorie van de jaarlijkse ZN-handreiking, die je ook kunt reproduceren.
 • Je kent het verschil tussen zorgtrajecten, subtrajecten en verrichtingen. Je kunt op de juiste wijze een zorgtraject openen, een subtraject sluiten en binnen een subtraject verrichtingen koppelen.
 • Je bent bekend met het RSAD-model en de samenhang tussen de verschillende onderdelen van dat model. Je kunt op basis van het RSAD-model een declaratiedataset samenstellen vanuit het ZIS.
 • Je kunt de verschillende typen patiënten benoemen die in het ziekenhuis voorkomen.
 • Je kent de theorie van dure geneesmiddelen en kunt deze reproduceren.
 • Je weet wat parallelliteit is en welke impact dit heeft op het declaratieproces.
 • Je snapt de werking van de landelijke grouper.
 • Je weet wat horizontaal toezicht inhoudt en welke elementen daarbij van belang zijn voor stakeholders bij het NZa en de verzekeraar.

We toetsen het basisprogramma  op basis van de geleerde theorie. Beantwoord je  80% van de vragen correct, dan ontvang je een certificaat voor deze training.

Basis+

Bij Basis+ blikken  we terug op de geleerde theorie uit de basismodule, bespreken we praktijksituaties en brengen deelnemers ook zelf cases in. Basis+ gaat onder meer dieper in op parallelliteit, dure geneesmiddelen en de registratie van die geneesmiddelen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • functioneel beheer voor zorgadministraties
 • parallelliteit
 • dure geneesmiddelen
 • vakgroepoverleg
 • advies (vaardigheden) en beleid

Wat heb je geleerd na het volgen van de training?

 • Je hebt inzicht rondom de verrichtingenregistratie binnen HiX, waarbij gekeken wordt naar de werking van de voor- en achterkant van de applicatie. Je kent in grote lijnen de aanpassings- en inrichtingsmogelijkheden die functioneel beheerders hebben en je weet wat de rol van functioneel beheerders is binnen de zorgadministratie. Verder ben je binnen HiX bekend met alle stappen in het financiële proces.
 • Je begrijpt de complexiteit van het vraagstuk parallelliteit en snapt het belang van afspraken en vastlegging van beleid rondom parallelliteit binnen de afdeling of de organisatie.
 • Je weet wat het proces is rondom add-on geneesmiddelen en bent op de hoogte van de wetgeving voor die geneesmiddelen. Daarnaast weet je welke financiële impact er kan ontstaan bij een onjuiste registratie of een verkeerd proces.
 • Je beheerst de theorie ten aanzien van het geven van advies en je beschikt over handvatten om dit in de praktijk te brengen.
 • Je weet hoe de beleidscyclus eruitziet. Je kent de stappen om te komen tot een verbetervoorstel en hebt handvatten om dit in de praktijk toe te passen.
 • Je kent deheorie rondom Handreiking en Horizontaal Toezicht en weet welke rol deze onderwerpen spelen in de controlemaatregelen tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen.
 • Je weet alles over de controles, de aanpak en de praktische uitvoering met betrekking tot
 • Je bent bekend met de opzet en uitgangspunten van Horizontaal Toezicht en bent  in staat om risico’s met de daarbij behorende beheersmaatregelen te benoemen.

We toetsen het programma Basis+ met een examen over de geleerde theorie. Beantwoord je  80% van de vragen correct, dan ontvang je een certificaat voor deze training.

Gevorderden

Tijdens de training voor gevorderden vertaal je de theorie naar praktijksituaties. amen met de andere deelnemers blik je terug op de theorie uit de vorige module en vertel je over je praktijkervaringen. Je brengt cases in die betrekking hebben op wat je geleerd hebt in de vorige module. In intervisiesessies bespreek je samen met andere deelnemers hoe de praktijk zich verhoudt ten opzichte van theoretische oplossingen. Hoe ervaart iedereen dit? Naast intervisie en rollenspellen, ga je in deze module aan de slag met het schrijven van een inhoudelijk advies  over het verbeteren van de registratie voor het eigen ziekenhuis.

Wat heb je geleerd na het volgen van de training?

 • Je toont senioriteit en overtuigingskracht binnen de eigen afdeling en richting relevante stakeholders in het ziekenhuis .
 • Je kunt adviseren over complexe problematiek rondom dure geneesmiddelen, parallelliteit en de oplossing voor een verbetering van de bronregistratie.
 • Je bent in staat om voor een optimalisatie in bronregistratie een voorstel met beleidswijzigingen te schrijven voor het management van het eigen ziekenhuis.

We toetsen het programma voor gevorderden met een examen over de geleerde theorie, waarbij je 80% correct moet beantwoorden, en een praktijkcasus. Doorsta je de examinering, dan ontvang je een certificaat voor deze training.

Meer informatie over deze training